Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

FACEBOOK

 

YOUTUBE

Youtube

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowe Czwartki

Zapraszamy nauczycieli i uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich do udziału w wykładach popularnonaukowych z cyklu "Naukowe Czwartki", które odbywają się raz w miesiącu na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11 w czwartki o godzinie 10.30.

Uczestnictwo w wykładach jest bezpłatne, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program

13.10.2022 r. godz. 10.30

Dr Krzysztof Głód

Dr Krzysztof Głód pracuje w Zakładzie Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główny obszar jego badań stanowią niejednorodne modele kosmologiczne rozważane w ramach ogólnej teorii względności. Ponadto jego zainteresowania naukowe obejmują teorię zaburzeń kosmologicznych, teorię fal grawitacyjnych oraz teorię propagacji światła wczasoprzestrzeniach.

Lokalna Grupa Galaktyk i jej najbliższe sąsiedztwo

W wykładzie zaprezentuję najważniejszych członków Grupy Lokalnej i dominujące galaktyki grup ościennych tworzących najbliższe sąsiedztwo Galaktyki. Poruszę kwestię formowania struktur we Wszechświecie i powstawania galaktyk. Omówię budowę galaktyk, ich klasyfikację i wzajemne oddziaływania.

 

10.11.2022 r. godz. 10.30

Dr Anna Wójtowicz

Anna Wójtowicz ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2022 roku. Jej rozprawa pt.: “Emisja Radiowa w Galaktykach Wczesnego Typu: głośność radiowa, cykle aktywności dżetów oraz struktura wielkoskalowa”, dotyczyła szerokiego zakresu zagadnień związanych z ewolucją radiogalaktyk. Anna Wójtowicz w swojej pracy wykorzystuje analizę w szerokim zakresie widma elektromagnetycznego do badania własności radiogalaktyk.

Od tego roku jest również zatrudniona na Uniwersytecie Masaryka w Brnie w Republice Czeskiej, gdzie odbywa staż zawodowy kontynuując swoje badania nad radiogalaktykami.

Fascynujący świat radiogalaktyk

Radiogalaktyki są to galaktyki, które świecą na falach radiowych. W ich centrach znajdują się supermasywne czarne dziury, z okolic których materia jest wystrzeliwana na odległości wielokrotnie przekraczające rozmiary galaktyki obserwowane w zakresie optycznym. Materia ta świecąc w zakresie radiowym tworzy rozciągłe struktury o różnorakich kształtach. Czego możemy się dowiedzieć o tych obiektch obserwując je w zakresie radiowym? W jaki sposob materia jest wyrzucana poza galaktykę?

Na te, jak i wiele innych pytań postaram się odpowiedzieć podczas mojego wykładu.

 

8.12.2022 r. godz. 10.30

Dr Witold Zawadzki

Czy zastanawialiście się kiedyś skąd wzięły się znane nam pierwiastki chemiczne? W jaki sposób powstały wszystkie atomy, z których sami jesteśmy zbudowani? Okazuje się, że każdy z nas nosi w sobie część gwiazdy! Podczas wykładu dowiecie się jakie procesy kosmiczne doprowadziły do powstania pierwiastków, zarówno tych lekkich, jak i ciężkich.

Skąd się wzięły pierwiastki we Wszechświecie

Dr Witold Zawadzki pracuje w Zakładzie Fotoniki w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się plazmą oraz ultraszybką spektroskopią laserową. Jak sam mówi, w pracy "strzela z lasera w plazmę". Jego zainteresowania badawcze obejmują optykę atomową, fotonikę i technikę laserową. Angażuje się również w popularyzację fizyki (wykłady popularnonaukowe, warsztaty przyrodnicze, konkursy fizyczne, np. "Lwiątko", "Świetlik"). Jest współredaktorem czasopism "Foton" i "Neutrino" oraz aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Poza tym interesuje się lotnictwem cywilnym i awioniką.

 

12.01.2023 r. godz. 10.30

Dr Paweł Dąbczyński

W czasie pisania streszczenia tego wykładu na ziemi wykorzystano 6 838 590 MWh energii, z czego 1 017 198 MWh pochodziło ze źródeł odnawialnych, co stanowi zaledwie ~15% (wg. strony www.worldometers.info). W tym samym czasie do powierzchni ziemi dotarło 42 850 908 575 MWh energii pochodzącej z promieniowania słonecznego. Przyjmując pewne porównanie energii do wody w butelce, to gdyby przyjąć, że energia słoneczna docierająca do ziemi odpowiada wodzie o objętości 1.5 litra, to nasze obecne zapotrzebowania można by porównać do 1 kropli w tej butelce. Kluczowym problem, który się pojawia to jak wykorzystać tą nadwyżkę energii na nasze potrzeby. Jedno z rozwiązań znamy od 1839 roku, kiedy to, Alexandre-Edmond Becquerel jako pierwszy zaobserwował zjawisko fotowoltaiczne. Otworzyło to nową perspektywę bezpośredniego przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną. Co z tym wszystkim ma wspólnego piasek, plastik i sok z malin? Dowiedzą się Państwo na wykładzie.

Piasek, plastik i sok z malin – a czysta energia!

Paweł Dąbczyński jest asystentem w Zakładzie Inżynierii Nowych Materiałów na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. W swojej pracy zajmuje się badaniem układów elektronicznych opartych na polimerach przewodzących. Centrum tematyki badawczej zajmują zjawiska fizykochemiczne zachodzące na powierzchniach międzyfazowych w układach organicznych i hybrydowych, stosowanych w urządzeniach elektronicznych.